Friday, November 13, 2020

COVID Mink slaughterer in Denmark

OK I'm just starting on this but TBM Nation is reporting that the government of Denmark has ordered the slaughter off all the mink due to covid. That is ridiculous. Where are all you animal rights activists now? The needless extermination of an entire species adversely affect the entire ecosystem. This is what Michael Green had to say on the matter. Use Google Translate.

What about bats? You are going to kill all the mink and leave all the bats that started it? BTW the virus did not come from eating a cooked bat. The research lab in Wuhan was studying the virus in bats and contaminated the Wuhan Seafood market. No bats were sold there.

Mink-sagen viser med klar og tydelig evidens, at loven ikke er lige for alle. Man er, som Dansk Regeringspolitiker åbenbart lovmæssigt fritstillet, og kan efter velbehag tilsidesætte Retsplejeloven og skide højt og flot på Grundloven, og frifinde sig selv for lovbrud med, at påråbe sig kommunikationsfejl og teknisk fejl, som sit forsvar/alibi.

At danske regeringspolitikere kan omgås Retsplejeloven og Grundloven er, at fjerne den danske borgers retssikkerhed og bombe demokratiet i atomer. At den danske Regering består af mennesker, som dikterer retningslinjer og forlanger de danske borgere SKAL udvise samfundssind, samfundsvilje og stå sammen side og side, for selv kun, at udvise alt andet, er et klart bevis på- og for, at regeringspolitikerne er en sand flok NARCISSISTISKE TOP PSYKOPATER. Fællesnævneren for narcissisten og psykopaten er, at de begge mangler empati, udnytter og manipulerer og kan reagere med vrede og social kontrol, hvis de ikke får, hvad de vil have. De kan også være selvcentrerede og charmerende.

En Narcissist er afhængig af beundring, og det er lige præcis dét, du skal bruges til. Nemlig, at puste hans/hendes grandiose forestilling om egen betydning op i et show, som han/hun styrer. Du skal blot agere tilskuer og beundre alt, hvad han/hun gør. Bliver hans/huns behov ikke dækket, kan det have store konsekvenser for dig. En Psykopat derimod er ligeglad med, hvad andre tænker om ham/hende. Han/hun kan godt leve med, at andre synes, han/hun er et dårligt eller farligt menneske. Dette kan endda være en fordel, hvis det betyder, at han/hun kan opnå magt og social kontrol over andre.

NARCISSISTISKE TOP PSYKOPATER hører ikke til på Christiansborg, men på en lukket psykiatrisk afdeling - så måske skulle man begynde med, at tvangsmedicinere, tvangsvaccinere- og tvangsanbringe de NARCISSISTISKE TOP PSYKOPATER, som af en eller anden uforklarlig grund fortsat regerer i DANMARK. I morgen er det Epidemiloven de NARCISSISTISKE TOP PSYKOPATER vil tvinge ned over vores HOVEDER og FRIHED⛔ VI BLIVER NØD TIL AT VÅGNE OP!! Vi må- og skal have vores grundlovssikrede rettigheder og demokratiet tilbage i Danmark. Det her er hvad Folketinget skal stemme om den 13. november!!

🚨 dine børn, din familie og du selv kan blive tvangsvaccineret, tvangsmedicineret og tvangsindlagt? 🚨 hvis du nægter at blive testet, kan du blive hentet (ikke nødvendigvis af politiet, måske af private udenlandske vagtværn) og tvunget i isolation – muligvis på en militærbase (i lovforslaget står der “egnet facilitet”) – og med egenbetaling? 🚨 du kan blive udelukket fra samfundet, hvis du nægter at blive testet eller vaccineret? 🚨 staten kommer til at kunne sælge din private ejendom, hvis du nægter at blive testet eller vaccineret? 🚨 det er ene og alene Sundheds- og ældreministeren, som fastsætter hvilke sygdomme, der skal betegnes som en “samfundskritisk sygdom”? 🚨 den nye epidemilov også gælder for fremtidige epidemier, og at det er en ‘politisk’ beslutning, hvornår en epidemi er farlig?

Punkterne er citat fra https://www.covidanmark.dk/epidemilov/ Vi tager lige et par citater fra lovforslaget: §15 ”Sundheds- og ældreministeren kan efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen fastsætte regler om vaccination af nærmere bestemte persongrupper for at udrydde eller inddæmme udbredelse af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, når der er tale om særligt skærpende omstændigheder med overhængende fare eller trussel mod folkesundheden.”

§17 ”Styrelsen for Patientsikkerhed kan efter anmodning fra myndigheden eller ejeren af den institution, som styrelsen efter § 8, stk. 3, har anmodet om at gennemføre en foranstaltning efter §§ 9-11, 14, og 16, træffe afgørelse om at tillade, at der med henblik på at gennemføre og opretholde en sådan foranstaltning anvendes følgende former for magtanvendelse over for den person, som foranstaltningen retter sig mod: 1) Fysisk fastholdelse, tilbageholdelse og tilbageførsel af den pågældende. 2) Aflåsning af lokaler, hvori den pågældende befinder sig.” COME ON, DET KAN JO IKKE PASSE?! Det er nu engang det, som står i lovforslaget til epidemiloven. Du kan selv læse det her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64420

Måske tænker du, at selv om det står i loven, kommer det aldrig til at ske i Danmark? Men prøv så lige at tænke et år tilbage. November 2019: Hvis nogen dengang havde sagt, at om et år: - er alle tvunget til at gå rundt med mundbind i det offentlige rum - kan man ikke rejse nogen steder hen i verden - tager regeringen afgørende samfundsindgribende beslutninger uden om Folketing og fagvidenskab - bliver der set skævt til dig, hvis du inviterer din bedstemor, din ven eller din nabo til et kram Så ville vi nok begge have grinet overbærende og tænkt “Det sker jo aldrig i lille Danmark”. Men, der er intet morsomt over noget af det der sker lige nu, og hvis vi ikke vågner op og står sammen, så bliver flere af vores rettigheder taget fra os.

Fight For Your Rights And Life So You And Your Children Can Live In Freedom

Greetings

MC & Gjengkriminalitet

Denmark, Sweden, Germany, USA & Canada

No comments:

Post a Comment

Comments are moderated so there will be a delay before they appear on the blog.